Kjell Kjellen Bigseth hisser seg opp over fjellet Mannen i Rauma

Kjell Kjellen Bigset er mildt sagt forbannet over all tiden fjellet Mannen i Rauma tar i media!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *